e-conomic integration

For at oprette integration til e-conomic skal du både have adgang til konto med enten bogholder-adgang eller admin-rettigheder i NemPOS og adgang til firmaets e-conomic konto.

Integrationen oprettes således:

 1. Log ind i NemPOS backoffice.
 2. Gå til menupunktet ”Opsætning” i højre kolonne
 3. Ændr først indstillinger for ”Konto” (læs mere om konti nedenfor denne guide)
  1. Match nummeret med det kontonummer i e-conomic, der skal bogføres til.
  2. OBS: vær opmærksom på, at alle kontonumre i NemPOS skal være unikke.
  3. Der kan forekomme konti, som ikke bruges f.eks. tilgodehavende, mellemregning, drikkepenge, bilag og udlæg. Hvis de ikke er i brug, er det ikke nødvendigt at rette dem.

Hvis du vælger ”Nej” til at sende nullinjer, når integrationen opsættes, er det dermed ikke nødvendigt at rette det.

 1. Ændr herefter indstillinger for ”Integrationer”
  1. Under ”Integration” kan du oprette integrationen. Du skal være logget ind i begge systemer samtidigt for at for at kunne tilslutte integrationen. 
  2. Hvis der er nogle kontonumre, som du undlader at ændre til et, der matcher et tilsvarende i e-conomic, anbefaler vi, at du siger ”Ja” til undlad at sende nullinjer.
  3. Nu bør integrationen kunne aktiveres på den lyseblå tænd/sluk-knap yderst i højre side. 
 2. Systemet bør nu sende kasserapporter til e-conomic, så snart at kassen er lukket.
  1. OBS: Hvis kasserapporten er lukket, før integrationen er tilsluttet, bliver de ikke sendt over. Disse kan hentes under eksport. 

Om konti
Her er en liste og beskrivelse af, hvad de mest brugte konti benyttes til. Der kan forekomme andre kontotyper. Kontakt os på support@nempos.dk, hvis du har brug for en uddybning eller spørgsmål til konti, som ikke fremgår på listen.

 

Navn formål
Tilgodehavende Registrering af tilgodehavende – fx hvis kunden har betalt for lidt. Kan også bruges, når der er taget penge ud af kassen, som der endnu ikke er registeret et bilag for, eller hvor pengene ikke er lagt tilbage i kassen.
Discount Registrering af rabatter, der er givet.
Mellemregning Bruges løbende til at lave mellemregninger, hvis der er betalt med flere forskellige betalingsmetoder (OBS! Den bør ofte være nul).
Udlæg Registrering af beløb, der er taget ud af kassen til fx varekøb.
Bilag Registrering af bilag ved evt. udlæg.
Pengeskab Registrering af beløb, som er taget ud af kassen eller lagt tilbage i kassen fra pengeskab. Bruges ved kasseåbning/-lukning.
Difference Registrering af difference i kassen.
Drikkepenge Registrering af drikkepenge.
Surcharge Registrering af eventuelle gebyrer ved fx erhvervskort eller udenlandske ikke-europæiske kort.
Afrundingskonto Bruges til eventuelle afrundinger. Benyttes primært ved kontantbetaling.
Momskonto Registrering af salgsmoms.
Varesalg Registrering af alt salg foretaget i kassen (OBS: det er muligt at oprette flere konti til forskellige typer varesalg. Fx ”Drikkevarer,” ”Mad”, ”Diverse” osv.).
Kontant Registrering af kontantsalg.
Kort Registrering af salg på uafhængig terminal (stand alone), inden en integreret terminal er tilknyttet.
Vibrant/FlatPay/Worldline(restapi) Registrering af salg fra en eller flere integrerede terminaler, der benyttes i forretningen.
NTA Salg Registrering af alt onlinesalg foretaget via NemTakeAway, hvis takeaway-systemet er integreret i forretningen.
NTA Betaling Registrering af betalinger foretaget online ved bestillinger i NemTakeAway.
MobilpayPOS Betalinger foretaget med MobilePay Point of Sale.